Czy ciemność zostanie w Tobie przezwyciężona?

Homilia wygłoszona w Polskim Sanktuarium Narodowym na Kahlenbergu przez ks. Piotra Jarosiewicza 28.12.2023 do podróżujących na Europejskie Spotkanie Młodych w Lublanie.

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 2, 13-18)

Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić».

On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego».

Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od mędrców.

Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: «Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma».

Tutaj słuchaj:

https://www.tiktok.com/@ks.piotrjarosiewicz?is_from_webapp=1&sender_device=pc

https://www.youtube.com/@piotrjarosiewicz519

 

 

 

 

 

 

 

 

Przytul się do Serca Jezusa